å å ä ä ö ö Ny unik lösning för att vara solföljande & ha samtidigt stormtålig styrka
INNOVATÖR UPPFINNARE

Min solenergianläggning - vindtålig och höeffektiv

Genom ny stark lösning uppnås fler kWh ur varje panel

Bakgrund
1. Genom att följa solens rörelse över himmelen så genereras betydligt fler kWh ur varje panel:
2. Energiflödet fördelar sig jämnare över dagen (i stället för en topp mitt på dagen som ju det blir vid fast montage).
3. Genom stormsäker konstruktion behöver ingen nerstängning göras vid blåsigt väder.
4. Genom placering på ställning i marknivå underlättas avstädning från snö, och service.

Min hybrid anläggning – lite data 30 paneler om 1½ m2, dvs 45 m2, ger max effekten 9 kW (i Sverige). Mått på panelerna är 1640x992x40 mm
Vidtrycket vid storm beräknas som 100 Kg / kvadratmeter, jag har 45 m2 dvs min vidlast vid storm är 4500 Kg. Genom att fördela panelerna på 10 enheter om 3 paneler så får jag en vindlast om 450 Kg per enhet (vid storm) - är liksom hanterbart.

Klicka på bild för högre upplösning Klicka på bild för högre upplösning
Klicka på bild för högre upplösning

Genom att konstruera i modernt cad program så har jag kunnat låta göre en vetenskaåligt korrekt hållfastighetskontroll. Biden till höger visar hur arbetet i analysprogrammet ser ut. Pilarna mot panelerna är vindlasten. Vindlasten är satt till 100 kg/ m2 = storm. Stativet behöver klara 450 Kg i sidled - det ska det klara enligt beräkningarna. Blå färg betyder låga laster på materialet. Ju mer rött (då först gult) så går det mot höga krafter.

Klicka på bild för högre upplösning

Här visar jag hur krafterna är som störst i mitten av den karusell som bör träställningen som i sin tur bär panelerna.

Exepel på misslyckad solföljande anläggning i Trelleborg

Denna anläggningen besökte jag en solig sommardag, men med en lätt bris som fick anläggningen att gå i viloläge och därmad förlora mer än halva sin kapacitet.

Klicka på bild för högre upplösning Klicka på bild för högre upplösning Klicka på bild för högre upplösning

Tekniken I denna solföljaren klarar inte att det blåser, för då tvingas den gå i horisontalläga för att inte brytas sönder. Om man läser informationen om anläggningen och värdet på effekttavlan så kan man dra slutsatsen att deras anläggning producerar under halva kapaciteten på grund av att den gått i skyddsläge. I min lösning går jag inte i skyddsläge, inte ens i storm, kan inte göra något åt det i det läget. I stället har jag tänkt på konstruktion och dimensionering. Genom små marknära enheter ska jag klara av även storm.

Genom min lösning kommer jag få ett jämnare inflöde över dagen.

Vill du ha solenergi du med, vill du uppgradera till hybrid anläggning ???

Fördelarna med hybrid anläggning:

1. Du är aldrig utan ström, du behöver inget reservkraftverk, du kan leva som vanligt när grannen sitter med stiarinljus och frser
2. Du behöver inte sälja lika mycket av din överskotts el till underpris. Ger mer ekonomi av din investering.
3. Du har en civil beredskap i händelse av krig, naturkatastrof (t.ex storm), samhällsproblem (t.ex sabotage)
4. Du klarar högre toppbelastningar i ditt system. Nätet och batterierna jobbar tillsammans genom inverternStartsida min leverantör och samarbetspartner
Startsida Pers Maskinsnideri