INNOVATÖR UPPFINNARE

3D ritningar / bilder

3D bilder eller solidmodulering blir allt vanligare i svensk industri

Som jag ser det finns det många orsaker att rita i 3D, här nåra exempel

Utformning av plastdetalj

Bilden till höger visar en plastdetalj för företaget Tool Box i Vårgårda. Detaljen innehåller många rundningar och är i pricip svår att beskriva i 2D. En solid var nödvändig för tillverkningen av det verktyget som nu massproducerar detaljen.
Med den nedre bilden vill jag visa hur man kan studera detaljen ur olika vinklar, man har koll på att den löstagbara sargen passar och att detaljerna tillsammans har en behaglig design.
Denna typ av bilder på sådant som inte finns är mycket användbart, t ex vid alla former av planering, offerter, broschyrer med spängbilder på hur en maskin är ihopsatt. Dessa bilder lämpar sig även för patentansökningar.
Läs mer om projektet Cuttskydd bland andra "Uppfinn" -ningar av Per Sandberg
Fotnot:
Tool Box i Vårgårda har numera fått nya ägare på annan ort.

Att få allt att passa ihop

För företaget YMA Mekaniska i Vårgårda har jag ritat flera komplexa maskiner. 3D tekniken har varit till fantastisk hjälp för att bygga bra maskiner. Vi har lyckats med att få slimmade konstruktioner och bra tillförlitlighet. Få detaljer har funnits anledning att vilja göra om därför att det inte blev bra när det kom på plats i maskinen. Som ett resultat av detta blir mängden skrot i containern minimerad, och maskinbyggarna kan lugnt arbeta sig framåt i den förvissningen att allt passar ihop, trots att allt är komplext. Skrotningen av dåliga konstruktionidéer sker redan på ett tidigt stadium, när idén bara finns i datorn som en virituell maskin.
Som en extra finess har vi på kundernas önskemål kunnat göra kompletteringar "inne i gyttret" utan att behöva mäta och prova oss fram i den levererade maskinen, som dessutom är svår att störa då den arbetar i tvåskift. Läs mer i flik Maskiner
Fotnot:
Företaget YMA Mekaniska är numera uppköpt av Sprider maskin

Hållfashetskontroll genom FEM-analys

För företaget YMA Mekaniska i Vårgårda har jag ritat den 35 meter långa bro över säveån som leder fram fjärrvärme och processånga till Doggy
För det projektet blev en utförlig hållfashetsanalys nödvändig. Genom att jag utfört hela konstruktionen i 3D programmet Inventor kunde konstuktionens hållfasthet analyseras i FEM analysprogrammet Ansys.
Jag behärskar inte FEM-analys själv, men skapar det konstruktionsmässiga underlaget som måste fram.


Startsida |