INNOVATÖR UPPFINNARE

2D ritningar & tillverkningsunderlag

Per Sandberg gör 2D ritningar & tillverkningsunderlag för att skapa den klarhet som behövs mellan köpare och leverantör av mekaniska komponenter.

Jag är en rutinerad ingenjör och har som en tjänst att göra tillverkningsunderlag i 2-D. För att inget skall gå snett mellan en tillverkare och leverantör av specialtillverkade detaljer behöver alla ritningar följa de gängse regler som gäller hur en ritning ska se ut. Oberoende av om detaljen är konstruerad i Inventor, eller 2-D programmet AutoCad så genereras pappersritningarna fram i AutoCad filformat. Efter önskemål kan de konverteras till pdf-format.

Detaljritningar

I ingenjörsvärden råder principer om hur man skall utforma ett ritningsunderlag. Varje ingående komponent skall ha sin detaljritning. Ritningen här bredvid är över en plåtdetalj. Detaljen visas även plan (såsom före kantbockning), detta för att undrelätta vid klippning eller laserskärning.

Sammanställningsritningar

Sammanställningsritningar skall inte innehålla mått för detaljtillverkningen, utan bara mått som behövs för att sätta samman de i ritningen ingående komponenterna. Med en så kallad ISO-vy ser man lite på sne ovh får då en bättre uppfattning om helheten än om man bara ser konstruktionen plant på olika sidor.

Behöver du några ritningar ?Startsida |