INNOVATÖR UPPFINNARE

Prototyptillverkning

Ett av stegen vid framtagningen av en ny produkt är att tillverka en fullt fungerande prototyp
Jag har tillverkat många prototyper.

Bilden till höger visar gången i att ta fram prototyper. Det är från framtagningen av luftflaskventil med reservluftventil som klarar 300 bar, och har automatisk återställning vid flaskfyllning.
Produkten är ett stort tekniskt framsteg, säkerhetshöjande. Exporteras till bl a Norge.
På bilden visar jag hur produkten växer fram ur en hel serie med prototyper. I texten nedan förklarar jag gången i hur en sådan framtagning fortskrider.

Vill du få en uppfinning tillverkad ?

Jag har en egen liten verkstad där jag kan göra prototyper, jag känner till mängd firmor som är kollegor i branschen. Hör av dig till mig om du behöver hjälp.

Startsida