INNOVATÖR UPPFINNARE

Maskiner & industriautomatisering

Jag har ritat ett flertal stora och riktigt komplexa maskiner för industiautomatisering.

Företaget YMA Mekaniska AB i Vårgårda tillverkar maskiner för industriautomatisering. Jag har ritat maskiner åt dem sedan våren 1999. Det handlar som syns på bilderna om stora maskiner.
Den översta är en vakuumlyftmaskin som används för att mata ett kontinuerligt flöde av brädor in i t ex en hyvel. Den ger en rationalisering av ca 2 man och besparar erfoderlig personal från onda ryggar.
Den andra maskinen är en paketeringsmaskin för långt gods. Den packar lister 10 st i varje kartong, limmar igen och sätter på etikett, lastar på pall. Den hinner packa 500.000 m list per vecka. Det innebär en rationalisering av ca 16 man.
På YMA:s hemsida finns mer att läsa om dessa maskiner.

Behöver du rationalisera i din fabrik ???

Hör av dig till mig.

Startsida |