INNOVATÖR UPPFINNARE

TJÄNSTER & KONSULTERING

Här är några av min tjänster & kunsulttjänster:

Jag är en egenföretagare och ingenjör som söker fler kunder och projekt. Jag har många års erfarenhet av att lösa tekniska problem, allt från idé till slutlig lösning och därmed nöjda kunder.

Bakgrund

Ett från början stort tekniskt intresse, fyraårig gymnasieingenjörsutbildning, starta eget kurs, autocad kurs, 3D inventor och anställningar som bl.a. konstruktör och prototyptillverkare. Under fritid och som egenföretagare har många nya tekniska anordningar sett dagens ljus.
Bilden bredvid är från arbetsplatsen på en av mina cad-kurser.

Min starkaste sida

Jag har en mycket innovativ styrka, obunden av tidigare konstruktioner kan jag tänka framåt, föreslå alternativ som ofta innebär en helt ny metod att lösa det tekniska problemet, som företrädesvis är inom det mekaniska området. Det är vid många tillfällen som jag knutit upp en fastlåst situation, där andra tekniker kört fast i brist på fantasifulla idéer och abstraktion. På min tekniska meritlista finns unika apparater och maskiner som bara tillverkats i ett fåtal ex, men där finns även konstruktioner som spridits i tusentals ex över hela världen. Det är nu min förhoppning att kunna starta ett samarbete för gemensam framgång med nya partners.

Startsida |