INNOVATÖR UPPFINNARE

Kapbocken en uppfinning av Sten Nilsson

Sten Nilsson uppfann en jättebra kapbock, tillsamman vidareutvecklade vi den, men kunderna förstod inte hur bra den var.

Kapbockar har funnits länge, men den som Sten Nilsson hittade på är fantastisk för sitt ändamål. Finessen är att ha höga rakt upp stående vedstöd, kombinerat med ett U i trä som veden vilar på.
Vid sågning av veden i denna kapbock kapar man inte grenarna en och en, utan man lastar den full 50 st eller så. När man sedan sågar med sin motorsåg så hoppar grenarna inte omkring, utan ligger snällt kvar i klykorna. I bästa fall kan man till och med fånga upp den sågade veden i buntar. Trä U-et gör att man på ett bra sätt stoppar upp sågningen utan att skada varken såg eller kapbock.
Bilden till höger visar en av prototyperna, bilden nederst visar den slutliga "massproducerade" typen.
Sten annonserade i tidningen Land och skickade ut reklambrev, och försökte hitta återförsäljare t ex skogsbruksaffärer, men med ett pris som bara täckte tillverkningskostnaderna blev det inget drag i försäljningen, så det var bara att lägga ner produkten.
Om du som läsare av detta känner dig manad att försöka övertyga kunder om produktens förträfflighet så hör av dig. Alla verktyg, svetsfixturer mm finns kvar klart att återuppta produktionen om intresse finns.
Av de ca 50 kunder som köpt en av ovan kapbockar har ingen klagat eller reklamerat något. De som har hörts av har alla varit mycket nöjda.

Startsida |