Automatisk grindöppnare

"Batt Latch" från Nya Zeeland

Batt-Latch inkopplad, klar att öppna på en förinställd tid Närbild av Batt-Latch:ens display och inställningsknappar

Grindöppnaren Batt-Latch gör stor nytta i förhållande till sin kostnad, behöver inget underhåll, och är den geniala lösningen för att hjälpa till med utfodring av hästar och kor samt att släppa hem kor för mjölkning.
Utfodring av kor och hästar
Grindöppnaren Batt-Latch gör det möjligt för dig att utfodra dina djur på tider då du sover eller inte är hemma. Detta ordnas genom att man har en särskild liten hage / utfodringsplatta som är omringad med staket. Staketets grind är försett med en Batt-Latch som sedan öppnar på den inprogrammerade tiden. Man kan bygga på med fler utfodringshagar och Batt-Latch-enheter.
Denna utfodringsmetod sparar inte bara tid, utan är även betydelsefull för djurens välbefinnande då regelbundna måltider minskar djurens stress.
Hästar bör utfodras minst 3 gånger dagligen med 8 timmars mellanrum, något som är svårt att sköta om man har ett arbete så att man är borta hemifrån i 10 - 11 timmar som ju många av oss är.
Mjölkning av kor
Grindöppnaren Batt-Latch gör det möjligt för mjölkbönder att låta korna börja sina vandringar hem utan stress. Medan bonden sover gör Batt-Latch:en sitt första öppnande. Lagom till att bonden har druckit sitt morgonkaffe är korna redan på väg in i ladugården. Bonden behöver bara följa sina djur ut till betet och stänga grinden. Batt-Latch:en är redan programmerad för kvällsmjölkningen.

Här ett litet räkneexempel på bondens besparing...
För beräkningen gör vi följande antaganden:
Bondens tid är värd 100:- Kr per timme
Korna är ute på bete 200 dagar per år x 2 mjölkningar per dag
Varje hämtning av korna tar 45 minuter
Besparingen = 100 x 200 x 2 x 0,75 = 30.000:- Kr per år

Grindöppnaren Batt-Latch har fått en etablerad ställning som ett av redskapen på Nya Zeeländska gårdar. Där har det även inkommit rapporter om minskade skador på djuren genom att stressen minskats.

"Grindöppnaren Batt Latch är en magisk liten utrustning som befriar dig från en massa arbetstimmar varje vecka. Den är en enkel batteridriven apparat som kan öppna hagarnas grindar på förut bestämda tider. Detta innebär att du kan programmera Batt Latch att öppna grinden till kornas hage vid tiden för att de ska hem för mjölkning. Detta besparar dig både besväret och tiden för att få hem korna för mjölkning.
Denna utrustningen kan bespara dig hundratals timmar varje år."
Irish Farmer's Journal - April 6, 2002

Klicka här för att ladda hem Batt Latch användar manual på svenska (133kb)
Klicka här för att ladda hem reklamblad (på svenska) (288kb)Beställning av Batt-Latch
För denna generalargentur gäller följande pris och leveranstid mm tills vidare.
Tills vidare gäller följande för privatpersoner som beställer en styck.
Pris: 4000:- SKR inkl moms frakt och postförskottsavgift
Leveranssätt: postförskott (vid förskottsbetalning borträknas postförskottsavgiften)
Leveranstid: ca 3 veckor om slut på lager, annars ca en vecka.
Garanti: 12 månader, ombesörjs av Pers Maskinsnideri enligt Novel Ways villkor
som finns i användar manualen på svenska.
Reparationer utförs i Sverige.

Beställning: görs med email, men rådfråga gärna på telefon enl nedan
Telefon: 0707 420407 kvällstid 18.30-20.00 fråga efter Per Sandberg
Email: maskinsnidaren@telia.com
Att tänka på vid beställning: Ange tydligt namn och adress telefonnummer(kvällstid), emailadress.

Till generalagenten Pers Maskinsnideri:s startsida
Till Novel Ways som tillverkar Batt-Latch