INNOVATÖR UPPFINNARE

DWG & DXF -filer

Det behövs en digital ritning vid laser och vattenskärning av olika material. Normalt används DWG - fil för detta, men även DXF går bra. DXF -filer är ett sätt att hantera koordinatinformation, och gör det möjligt att överföra koordinater från ett program till ett annat.

Som ett erbjudande bland mina tjänster erbjuder jag att göra DWG och DXF-filer. De används vid bl a laserskärning och skärning av plast till skyltar. De kan även importeras in i bildprogram som Paint Shop Pro, Arts&Letter m fl.
Bilden bredvid visar flänsar som skurits med laser, vid Haglund SvetsMekan AB med hjälp av DXF -filer från mig.
Bilden under visar inbrottsskyddsgaller där loggdelen är skuren med laser efter en DXF -fil från mig.


Startsida |