INNOVATÖR UPPFINNARE

Super Gard System en världsnyhet

Tool Box i Vårgårda har i samarbete med Per Sandberg utvecklat en säkerhetsprodukt som möjliggör att ha sågklingor i vinkelslipar, tack vare tekniska lösningar från Per Sandberg

Tool Box i Vårgårda säljer sedan många år tillbaka olika sågklingor för att sätta i vinkelslip. För några år sedan blev produktens säkerhet ifrågasatt av de tyska säkerhetsmyndigheterna. Genom detta med EU så kom detta då helt plötsligt att gälla hela europa. I princip hade Bjarne att välja på att lägga ner produkten eller komma med en säkerhetshöjande lösning. En särskild svårighet med att ta fram en skyddskåpa till vinkelslipar är att olika fabrikat ser så olika ut. I och med att Bjarne kontaktade mig om sitt problem fick han också en lösning på hur en sådan universell kåpa skulle kunna vara utformad.
På bilden till höger ser vi Bjarne Isaksen med den första prototypen i plast.
Jag har under utvecklingens gång bidragit med den ingenjörsmässiga biten av projektet. Genom mitt sätt att arbeta som konsult kan jag rycka in när det behövs. Jag kommer men nya detaljlösningar när så behövs.

SAFE SAW SYSTEM finns ute i järnhandeln

Att komma på en smart teknisk lösning är en sak, att sedan lyckas få kunderna ute i affärerna att inse nyttan av produkten är en annan, och om produkten är svår att förstå nyttan av är det ännu svårare. Produkten marknadsförs genom både Jula, Clas Ohlson, Luna och välsorterade järnhandlare. På resans gång har produktnamn, tillverkningsland och produktägare förändrats. Systemet kallas numera Safe Saw System, där själva skyddet kallas Safety Guard och klingorna kallas Safe Saw.
Det är flera olika klingor och "karv-klinor" som gör att man med en vinkelslip kan göra väldigt många olika arbeten. Den sista klingan är helt otrolig, med den kan man med låg värmeutvecklig såga snabbt såga sig fram i vanlig plåt och även 10 mm plattjärn. Den kommer förmodlig komma att ersätta vanliga slipande kapskivor. Med denna klinga kan man vid t ex vid husrenoveringar såga tvärs igenom fastspikade bräder, man sågar i blandat trä och stål. Den är framtagen helt på Bjarnes initsiativ.
Till systemet har jag Per Sandberg även utvecklat en konstruktion för 230 mm klingor.

Cuttskyddet vinner 1:a pris

På bilden nedan ser vi Bjarne med den buckla som delades ut 1999 som första pris för arbetsmiljöförbättringar.
Fotnot: Bjarne har sålt företaget ToolBox, och tillverkingen av dessa skydd är nu i Kina.

Vill du få ut en värdsnyhet ???Startsida